O nás

Spoločnosť SEHRING Bratislava, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou holdingu Sehring AG, Frankfurt n/M.-Langen, ktorý má takmer 80-ročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti ťažby a úpravy štrkopieskového kameniva a výroby transportných betónov.
Naša spoločnosť pôsobí na Slovenskom trhu v oblasti výroby triedeného kameniva od roku 1999.
Všetky naše výrobky dosahujú štandard európskej kvality. Sú certifikované v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch(STN), triedené kamenivo je naviac certifikované i podľa normy DIN.
Výrobu a predaj triedených štrkopieskov sme zamerali najmä na širší región Bratislavy. V predstihu riešime všetky zákonné požiadavky v oblasti enviromentálnych dopadov plánovanej výroby na životné prostredie.
Tradícia a odbornosť nás zaväzuje: Vytvoriť hodnoty pre ľudí a vrátiť im zrekultivované životné prostredie.