Prevádzka: Bratislava - Podunajské Biskupice, Vinohradnícka cesta

Maloobchodný cenník platný od 25.1.2023
Frakcie / (mm) EUR / tona
Cena bez DPH Cena s 20% DPH
Prírodné kamenivo
Prírodné kamenivo drobné 0/4 13,50 16,20
Prírodné kamenivo hrubé 4/8 mm 10,50 12,60
Prírodné kamenivo hrubé 8/16 mm 11,00 13,20
Prírodné kamenivo hrubé 16/22 mm 10,50 12,60
Prírodné kamenivo hrubé 22/90 mm - opäť dostupné 11,00 13,20
Prírodné kamenivo hrubé 90/X mm 12,50 15,00
Štrkopiesok 0/22 mm 12,00 14,40
Surovina
Štrkopiesok prírodný 9,00 10,80
Kal
Kal - zásypový materiál 2,20 2,64
Drvené prírodné kamenivo
Drvené prír. kamenivo drobné 0/2 mm 15,00 18,00
Drvené prír. kamenivo drobné neprané 0/4 mm 14,50 17,40
Drvené prír. kamenivo hrubé 4/8 mm 14,00 16,80
Drvené prír. kamenivo hrubé 8/11 mm - nedostupné 13,00 15,60*
Drvené prír. kamenivo hrubé 8/16 mm - nedostupné 13,00 15,60*
Drvené prír. kamenivo hrubé 22/63 mm - nedostupné 13,00 15,60*
Štrkodrvina 0/22 mm - nedostupné 11,50 13,80*
Štrkodrvina 0/32 mm - nedostupné 11,50 13,80*
Štrkodrvina 0/45 mm - opäť dostupné 11,50 13,80*
Štrkodrvina 0/63 mm - opäť dostupné 11,50 13,80*
Ceny sú uvedené bez DPH a taktiež s 20% DPH bez dopravy. Na žiadosť zákazníka sme pripravení sprostredkovať kontakt na externého dopravcu, pri dodávkach nad 100 ton a dostupnosti autám s kapacitou 27 ton materiálu naceniť a zabezpečiť dopravu na miesto určenia. Ponúkame možnosť namiešať na žiadosť zákazníka miešané zmesi podľa vlastnej receptúry odberateľa.
Spoločnosť má Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1481-CPR-0023, dozorovaný QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Dodávané prírodné triedené a drvené kamenivo ako aj miešané zmesi kameniva vyhovujú STN EN 12 620:2002, STN EN 13 139:2002, STN EN 13242:2002, EN 13043:2002, EN 13 043:2002/AC:2004.

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH A *DOSTUPNOSTI DRVENÝCH FRAKCIÍ* VÁM RADI POSKYTNEME NA TEL. Č.: 0903 557 987